.tr uzantılı domainlerin kayıt merkezi olarak uzun yıllardır çalışan Nic.TR, görevini 7 Kasım 2012 tarihi itibarıyla faaliyete başlayacak olan TRABİS'e bırakacak.

.tr uzantılı domain kayıt işlemleri Odtü merkezli çalışmalarına devam eden Nic.TR yerine BTK (Bilgi Teknolojileri Kurumu) 'nin kurduğu TRABİS tarafından yürütülecek.

TRABİS Nedir?

TRABİS, ".tr" uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistem olarak tanımlanıyor.

Ayrıca TRABİS, ".tr Ağ Bilgi Sistemi" 'nin kısaltması olarak belirlenmiş.

Yapılan bu düzenleme ile .tr domainlerin yönetimi Odtü'den alınıp Bilgi Teknolojileri Kurumu'na verildi.

Dikkatimi çeken ve birçok kişinin uzun süredir beklediği düzenleme olan bir diğer nokta ise .com.tr gibi belge gerektiren uzantıların belgesiz şekilde kaydedilebilmesiine olanak sağlanmasıydı.

BTK İnternet Alan Adları Yönetmeliği'nin

Alan Adlarının Yapısı ve Belgeli Tahsis Edilen Alt Alanlar
isimli ek bölümünün 3. maddesinde


  • “.av” Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıkları
  • “.bel” İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyeler
  • “.dr” Türk Tabipler Birliğine kayıtlı tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları
  • “.edu” T.C. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan yüksek eğitim kurumları
  • “.gov” Kamu kurum ve kuruluşları
  • “.pol” Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimler
  • “.k12” Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kreş, anaokulu, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları
  • “.tsk” Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan birimler


için tahsis edilmiş ve .com, .net, .biz, .info, .bbs, .name, .org, .web, .gen, .tel hakkında belge gerektirdiğine dair hiçbir açıklama eklenmemiş.
Bu sebeple .com, .net, .biz, .info, .bbs, .name, .org, .web, .gen, .tel için belge gerektirmeden işlem yapılabileceği akıllara geliyor.

Detaylı bilgilere www.trabis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Her ne kadar web sitesine ve logosuna bakınca öyle görünmese de umarım Nic.TR'den daha iyi hizmet veren bir kurum olarak TRABİS bizi şaşırtır.